klik hier
voor meer informatie over
"Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren" (6de druk 2014)


klik hier
voor meer informatie over
"Trends in de Toekomst – Trendwatching kan je leren" (2de druk 2018)

DIRECT BESTELLEN.

VERKOOPPUNTEN.

 

Trends in de Toekomst – Trendwatching kan je leren

Samenvatting

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de verdwenen details vullen we aan met herinneringen, zodat de weg achter ons ‘helder’ blijft. De toekomst is echter als een tocht door de stad. We zien nauwelijks wat er op ons af komt, want de drukte om ons heen ontneemt elke mogelijkheid om ver vooruit te kijken. Alleen wat heel dichtbij komt, wordt zichtbaar en herkenbaar. Van de gebeurtenissen vóór ons, bezitten we veelal geen blauwdruk. We staan er dan ook bijna altijd onverwachts met onze neus bovenop, zodat de overdaad aan details ervoor zorgt dat het totaalplaatje ons ontglipt. Hoe kunnen we die drukte ontwijken en net als een radar de richting, snelheid en afstand van onze toekomst vaststellen?Auteur: Fons Maenhoudt
Jaar: tweede druk 2018, eerste druk Februari 2009
ISBN: 978-90-807404-3-3
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Pagina's: 140
Prijs: € 32,95
Formaat : 14 x 22 cm staand
Rubrieken: Marketing, reclame, toegepaste kunst, vormgeving en design
Volgens Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland
           

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

1.1 Waarom worden toekomststudies zo weinig serieus genomen?
1.2 De geschiedenis van trendwatching als beroep!

2. De eerste stappen in trendwatching land!

2.1 Trendspotten

3. Basis trendkennis

3.1 Wat is een trend nu eigenlijk?
3.2 Macro, Mini, Micro trends
3.3 Trendcyclus
3.4 Trendbeleving binnen de samenleving
3.5 De persoonlijke trendbeleving!

4. Houdbaarheid van trends

5. Trends begrijpen wat betekent dat?

6 Trendwatching en de trendwatcher

6.1 Trendwatching wat is dat?
6.2 De Trendwatcher wie is hij?
6.3 Trendwatchen versus marktonderzoek
6.4 Verschillende watchingmethodes gebruikt door verschillende trendwatchers

7 Trendwatchen hoe doe je dat!

7.1 Hoe word je een trendwatcher?
7.2 De Knikkers en het Spel!

8 Data verwerking

8.1 De trechtertechniek
8.2 De matrix methode
8.3 Statistische en analytische methode
8.4 Scenario denken
8.5 Future mapping
8.6 De kunst van het aanvullen! Of de projectiemethode
8.7 De timing inschatten
8.8 De kracht of impact van een potentiële trend
8.9 Ying-Yang effect bij trends

9 Communicatie van trenddata en inzichten

9.1 De context van de trendinformatie
9.2 De trendgroep herkennen in de trendcirkel
9.3 Jezelf herkennen in de trendcirkel!

10 Trends en Cultuurverschillen

11 Creativiteit

11.1 Verschillende soorten creativiteit
11.2 Het creatief denken, de bron van alle trends
11.3 Creativiteit, hoe werkt die?

12 Innovatie en het belang van trends

13 Misvattingen die de toekomst doen vervagen

13.1 Misvatting: Creativiteit is meer van hetzelfde
13.2 Misvatting: Lineaire extrapolaties van ontwikkelingen uit het verleden
13.3 Misvatting: Mensen kiezen zelf wat ze willen
13.4 Misvatting: Trends ontstaan bij de jeugd!
13.5 Misvatting: Klanten zijn niet meer merkentrouw!
13.6 Misvatting: Trends volgen elkaar steeds sneller op!
13.7 Misvatting: De technologische revolutie gaat steeds sneller
13.8 Misvatting: Beter slim gejat, dan "slecht" zelfbedacht!
13.9 Misvatting: Utopische verwachtingen
13.10 Misvatting: Trends zijn voor consumptiegevoelige mensen

14 De meerwaarde van trends?

14.1 De meerwaarde voor onszelf!
14.2 De meerwaarde voor bedrijf/organisatie/overheid

Nawoord

Literatuur

Interessante programma’s om te bekijken

Interessante Trend Keywords om te Googlen

Interessante internet sites

Index
 

 

Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren

Trends bepalen onze toekomst! Trends ontzenuwen de drang om alles te behouden zoals het is, en vormen zo een natuurlijke verzekering voor ons voortbestaan als mens.

"Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren" is geen boek vol met trendvoorspellingen, maar de basis om trends beter te begrijpen.

Dat trends bestaan is wel duidelijk!
  • Maar hoe ontstaan trends nu eigenlijk?
  • Waaraan kan je een trend vroegtijdig herkennen?
  • Kan je nu wel of niet een trend zelf creëren?
  • Zijn trends buiten het aanzetten tot consumptie wel interessant?
  • Wat is de meerwaarde van trends voor de maatschappij en voor jezelf?

Dit zijn vragen die ieder van ons prikkelen als we het hebben over trends.

"Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren" behandelt in een heldere uiteenzetting die vragen en verduidelijkt tevens het totale proces dat een trend bepaalt.

Ondernemers, verkoopmanagers, marketingbureaus, modeontwerpers, designers en kunstenaars kunnen met "Trends verklaard" nagaan hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die trends hen aanreiken.

"Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren" is een must voor een ieder die de invloed van trends in zijn dagelijks leven beter wil leren begrijpen.

Auteur: Fons Maenhoudt
Jaar: zesde druk 2014, vijfde druk 2012,
vierde druk 2011, derde druk 2010,
tweede druk 2008, eerste druk 2003
ISBN: 978-90-807404-1-9
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Pagina's: 104
Prijs: € 26,95
Formaat : 14 x 22 cm staand
Rubrieken: Marketing, reclame, toegepaste kunst, vormgeving en design
Volgens Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland
Classificatie: 802 (SIGLE)
655 (SIGLE)
4 (Sociologie, statistiek (UNESCO)
2 (Wijsbegeerte, Psychologie (UNESCO)
Trefwoord: Cultuursociologie (Brinkman)
Sociale psychologie (Brinkman)
Economische psychologie (Brinkman)
Identificatie: (ISBN) 9080740411
(Brinkman) B0325628


Inhoudsopgave

Dankwoord

1. Inleiding

1.0 Mag het een trendje meer zijn?
1.1. Waarom zou je dit boek lezen?

2. Wat is een trend?

2.0 Welke soorten zijn er en hoe herken je ze?
2.1. Wat is een trend nooit!
2.2. Wat doet een trend wel!
2.3. Welke soorten trends zijn er?
2.4. Uitzoomen en inzoomen.
2.5. Verschil tussen mode, trend, hype, rage en hit.

3. De levensloop van een trend! Ontstaan, groei, verspreiding, verdwijnen.

3.1 Hoe en waar ontstaat een trend?
3.2 Wat is de drijvende kracht achter het ontstaan van een trend?
3.3 Wie zijn de grondleggers van een nieuwe trend?
3.4 Wie zorgen ervoor dat iets vernieuwends uitgroeit tot een trend?
3.5 Wanneer word iets als een trend ervaren?
3.6 Wat zijn de cruciale momenten in de ontwikkeling van een trend?
3.7 Wat bepaalt de omvang en de maximale groei van een trend?
3.8 Levensduur van trends.
3.9 De levenscyclus van een trend.
3.10 Wat is de oorzaak dat een trend verdwijnt?
3.11 Aanwijzingen die duiden op het naderende einde van één van de huidige Macro trends!
3.12 Belangrijk om te onthouden.

4. Wie zijn ze?

4.0 - 4.6 De Original, de Setter, de Watcher, de Volger, de Laatkomer.
4.7 Overzicht van de belangrijkste eigenschappen van elke groep.
4.8 Hoe word je zelf een trendwatcher?

5. Welke voordelen brengen trends?

5.1 Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een trend?
5.2 Waarom gaan we trends overnemen?
5.3 Waarom is kennis van trends een voordeel?
5.4 Trendwatchers en hun meerwaarde voor het bedrijfsleven!
5.5 Hoe kan je met trends je omzet laten stijgen?
5.6 Hoe kan je met trendwatching je beleggingsresultaten verbeteren?

6. Kan je zelf een trend creëren?

6.1 Welke trends kun je wel en welke kun je niet creëren?
6.2 Wat is er nodig om een Micro trend te lanceren?
6.3 Waar op te letten vooraleer je alle energie verspilt aan iets dat nooit enige kans heeft gemaakt!
6.4 De juiste timing bepalen!

7. Clichébeelden en trends.

8. Macro trends van de toekomst.

8.1 Belangrijke ontdekkingen uit het verleden en hun macro trend.
8.2 Wat is nu die revolutionaire macro trend van de toekomst, wat is het toepassingsgebied waar dit alles zich zal afspelen?
8.3 Maatschappelijke macro trends.
8.4 Bekende zakelijke trendwatchers.
8.5 Interessante internet pagina.
8.6 Actuele trend keywords.

9. Hoe nu verder?

10. Aanbevolen literatuur.

Index