Trends bepalen onze toekomst!

Trends ontzenuwen de drang om alles te behouden zoals het is, en vormen zo een natuurlijke verzekering voor ons voortbestaan als mens.
• Dat trends bestaan is wel duidelijk!
• Maar hoe onstaan trends nu eigenlijk?
• Waaraan kan je een trend vroegtijdig herkennen?
• Kan je nu wel of niet een trend zelf creëren?
• Zijn trends buiten het aanzetten tot consumptie wel interessant?
• Wat is de meerwaarde van trends voor de maatschappij en voor jezelf?
Dit zijn vragen die ieder van ons prikkelen als we het hebben over trends.

"Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren" is geen boek vol met trendvoorspellingen, maar de basis om trends beter te begrijpen.